برای رهگیری سفارشات خود می بایست شناسه یا شماره سفارش خود را داشته باشید :

اگر شماره سفارش خود را دارید اینجا کلیک کنید

تعریف وضعیت :

معلق: سفارش ثبت شده است ولی فروشنده تاکنون اقدامی برای ارسال آن انجام نداده است.


آماده به ارسال: سفارش توسط فروشنده بسته بندی شده است و به زودی به مامور پست تحویل داده می شود.


ارسال شده: توسط پست مبدا به آدرس مقصد ارسال شده است و به زودی تحویل خریدار خواهد شد. برای اطلاع دقیق از وضعیت سفارش میتوانید با مراجعه به سایت پست به آدرس http://tntsearch.post.ir و یا با تماس تلفنی با اداره پست منطقه خود و با ارائه کد ره گیری پستی، سفارش خود را رهگیری نمایید.


توزیع شده: سفارش به دست خریدار رسیده است.


وصول شده: مبلغ سفارش وصول شده است.


برگشتی: سفارش توسط پست مقصد برگشت شده و تحویل فروشنده شده است.


انصرافی: فروشنده از ارسال سفارش خود داری نموده است.


اگر شماره رهگیری پستی را دارید اینجا کلیک کنید

 

اگر شماره شناسه یا پستی سفارش خود را ندارید به صفحه تماس با ما مراجعه کنید