برای دریافت  محصولات خود می بایست کدپستی خود وارد کنید ،  سفارشات بدون کدپستی و یا کدپستی ناقص توسط اداره پست ارسال نخواهند شد. توجه کنید کد پستی شما 10 رقمی است ( در برخی از شهرها کد پستی 5 رقمی است ) لذا در صورت نداشتن کد پستی ، سفارش شما ارسال نخواهد شد.

برای دریافت کدپستی از روشهای زیر استفاده کنید:

1- کدپستی منزل یا محل کار شما روی فیش آب یا برق درج شده است.

2- کدپستی شما ممکن است روی پلاک منزلتان درج شده باشد.

3- با استفاده از شماره تلفن منزل یا محل کار خود می توانید با استفاده از آدرس زیر کدپستی خود را بیابید.
 
دریافت کدپستی از طریق شماره تلفن ثابت